Eagles vs Wichita Falls Hirschi (10-28-16) - Talon